องค์การบริหารส่วนตำบล บางไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลบางไผ่
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบลบางไผ่
สินค้าคุณภาพดีจากฝีมือชาวบ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 

พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาตำบล

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดินน้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 
 


พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความพร้อมในทุกด้าน

สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

มีกิจกรรมที่รณรงค์การใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์อย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อปี

พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส์ ทางน้ำ ทางราง
และโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
 


ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนประชาชนทุกระดับ

ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสาธารณสุข

สนับสนุนการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน

สนับสนุนป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ

ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุกประเภท

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ระหว่างองค์กร
และในพื้นที่

พัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีความพร้อมอย่างครอบคลุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-004-2379
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10