องค์การบริหารส่วนตำบล บางไผ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลบางไผ่
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบลบางไผ่
สินค้าคุณภาพดีจากฝีมือชาวบ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการสวัสดิการทางสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการสวัสดิการทางสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ ๒,๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-004-2379
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10