หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลบางไผ่
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบลบางไผ่
สินค้าคุณภาพดีจากฝีมือชาวบ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 

 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางไผ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภทที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางไผ่ โดยจัดกิจกรรมอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

   กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
   1. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน ในด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ
   2. ให้คณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   รูปแบบการอบรม
   1. เป็นแบบการบรรยาย โดยมีเอกสารประกอบการบรรยาย
   2. วิทยากรบรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint พร้อมฝึกให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีทักษะทางความคิด เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุน โดยใช้กรบวนการทางความคิดนำเสนอเป็นภาพวาดแทนการเขียนบรรยาย เพื่อสื่อถึง " ความฝัน...อยากเห็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางไผ่ เป็นอย่างไร " ภายในเวลา 15 นาที
   3. ผู้เข้าอบรมได้สอบถามปัญหา และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

   ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   ....ต่อคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุน....
   1. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางไผ่ เพิ่มมากขึ้น
   2. ฝึกทักษะทางความคิด การตรวจติดตามโดยการประเมินตนเอง ทำให้รู้ข้อดีและข้อบกพร่องในการบริหารจัดการกองทุน และนำไปแก้ไขโดยการจัดทำเป็นแผนพัฒนามาตรฐานการพัฒนากองทุน จากเอกสารข้อมูลการบริหารงานกองทุนเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2560 ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
....ต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางไผ่....
   1. กองทุนฯ ได้รับการปรับแผนพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 13.14 น. โดย คุณ ดวงใจ จันทร์ขำ

ผู้เข้าชม 760 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เอกสารการอบรมให้กับคณะกรรมการฯ
ลำดับภาพที่ 1/9
ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม
ลำดับภาพที่ 2/9
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ลำดับภาพที่ 3/9
การตรวจติดตามกองทุนโดยการประเมินตนเอง-1
ลำดับภาพที่ 4/9
การตรวจติดตามกองทุนโดยการประเมินตนเอง-2
ลำดับภาพที่ 5/9
กระบวนการทางความคิดสื่อสารจากภาพวาดแทนการบรรยาย
ลำดับภาพที่ 6/9
ภาพความฝัน..ที่คณะกรรมการอยากเห็นกองทุนฯ อบต.บางไผ
ลำดับภาพที่ 7/9
มอบค่าสมนาคุณให้วิทยากรในการอบรม
ลำดับภาพที่ 8/9
เอกสารประกอบการบรรยาย
ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-6004
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10