หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลบางไผ่
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบลบางไผ่
สินค้าคุณภาพดีจากฝีมือชาวบ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ0023.5/6076 ลว 27 พ.ค.65 แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(พจ0023.5/6076 ลว 27 พ.ค.65)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ 6028 ลว 27 พ.ค.65 โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ (พจ 0023.3/ 6028 ลว 27 พ.ค.65)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2093 ลว 27 พ.ค.65 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายของครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็ก (พจ 0023.3/ว 2093 ลว 27 พ.ค.65)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2092 ลว 27 พ.ค.65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (พจ 0023.3/ว 2092 ลว 27 พ.ค.65)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2091 ลว 27 พ.ค.65 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 (พจ 0023.3/ว 2091 ลว 27 พ.ค.65)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2097 ลว 27 พ.ค.65 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2565 (พจ 0023.3/ว 2097 ลว 27 พ.ค.65)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2096 ลว 27 พ.ค.65 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พรบ.สาธารณสุขพ.ศ.2535 (พจ 0023.3/ว 2096 ลว 27 พ.ค.65)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2095 ลว 27 พ.ค.65 การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 2095 ลว 27 พ.ค.65)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.4/ว 2102 ลว 27 พ.ค. 65 หลักเกณฑ์เเละอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ เเละค่าสาธารณูปโภค  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 2098 ลว 27 พ.ค. 65 เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.4/ว 2068 ลว 25 พ.ค. 65 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2056 ลว 25 พ.ค.65 การดำเนินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ถนนสวย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2056 ลว 25 พ.ค.65) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,544
   
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-004-2379
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10