องค์การบริหารส่วนตำบล บางไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลบางไผ่
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบลบางไผ่
สินค้าคุณภาพดีจากฝีมือชาวบ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้เบญจพรรณอยู่ริมแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชน มีป่าไผ่มากบังสายตาคนที่เดินทางตามแม่น้ำ จึงเรียกว่า "บ้านบังไพร" จนกระทั่งมีคนชื่อเลิก มาตั้งรกรากเป็นคนแรก และเมื่อคนชื่อเลิก เสียชีวิตลง ประชาชนจึงเรียกว่า "บ้านวังตาเลิก" และต่อมาขุนไผ่ ภูมิเขต เป็นกำนัน จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น "บ้านบางไผ่" และได้นำชื่อบ้านบางไผ่ มาเรียกเป็น ตำบลบางไผ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539) โดยมีนายสุนทร หลงอุย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้ง และได้บริหารงานมาจนถึงปี พ.ศ.2546 เมื่อปี พ.ศ.2547 นายอรรถทิพย์ สิทธิเกษร ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อปี พ.ศ.2551 นายอำนวย สุขเย็น ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และได้บริหารงานมาจนถึงปีปัจจุบัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่เลขที่ 74/1 หมู่ 9 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางมูลนาก และอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอบางมูลนากเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิจิตรระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 54,206 ไร่ หรือ 86.73 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไทรโรงโขน, ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  
 
 
 
ตำบลบางไผ่ พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีสภาพอากาศทั้งสามฤดู

ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
ประชากรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ทำการเกษตร เช่น ทำนา ปลูกข้าวโพดฝักสด ไม้ผลยืนต้น และพืชผัก คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้

ทำนา ร้อยละ 17.93

ทำไร่ ร้อยละ 1.05

ทำสวน ร้อยละ 1.46

ปศุสัตว์ ร้อยละ 0.24

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 2.29

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.05

พนักงานบริษัท ร้อยละ 0.29

รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 31.06

ค้าขาย ร้อยละ 9.73

ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 0.68

อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวมา) ร้อยละ 0.07

กำลังศึกษา ร้อยละ 22.2

ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 12.93
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,319 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,586 คน คิดเป็นร้อยละ 48.62

หญิง จำนวน 2,733 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,860 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 61.33 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโพธิ์แดน 367 375 742 232  
3   บ้านสถานีดงตะขบ 136 141 277 107
  5   บ้านบางไผ่(วังตาเลิก) 92 91 183 66  
6   บ้านวังน้ำเต้า 356 376 732 239
  7   บ้านห้วยคต 490 509 999 354  
8   บ้านท่าตะกู 176 186 362 119
  9   บ้านบางไผ่ 226 246 472 186  
10   บ้านวังน้ำเต้า 285 302 587 197
  11   บ้านโพธิ์แดน 298 331 629 237  
12   บ้านพฤกษะวัน 160 176 336 123
    รวมทั้งสิ้น 2,586 2,733 5,319 1,860
 
***ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559 จากสำนักบริหารงานทะเบียน อำเภอบางมูลนาก***
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-004-2379
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10